Általános Szerződési Feltételek

Share
 • Cégnév: Szépréti János e.v.

 • Székhely: 2484 Gárdony, Rigó u. 1.

 • Adószám: 68398213-1-27

 • Telefon:06 30 2777 806

 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-125017/2017.

 • Számlaszám: 11773360 07932773

 • Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

 

Személyes átvételi pontunk elérhetősége:

ZAB-hegyező Bio-, papír és kreatív kuckó

2484 Gárdony (Agárd) Rigó u. 1.

(22) 793 363

Kedd-szombat 09-17 óra között

 

A felhasználónak a vásárlás során a webáruház szolgáltatásainak igénybe vételéhez el kell fogadnia a jelen ÁSZF feltételeit, amit a megfelelő jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Kérjük, hogy az abban foglaltakat figyelmesen olvasd el, és csak akkor x-eld ki az ÁSZF elfogadására vonatkozó jelölő négyzetet, ha annak minden pontjával egyetértesz. Az ÁSZF feltételeinek elfogadásával szerződés jön létre a szolgáltató és a webáruház felhasználója között. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza. A szerződés nyelve magyar.

 

Megvásárolható termékek köre

Webáruházunk a környezettudatos, egészséges életmódra törekvők számára kínál olyan termékeket, melyekkel hozzájárulhatnak környezetük épségének illetve saját testi/lelki egészségük természetes fenntartásához.

Termékeink kategóriái:

 • Baba-mama

  • Várandósoknak

  • Babaápolás

  • Hordozókendők

 • Szépségápolás

  • Sampon, hajápolás

  • Arc- és bőrápolás

  • Szájápolás

  • Kéz – és lábápolás

  • Szappan, tusfürdő

  • Dezodorok

 • Termelői finomságok
  • Kekszek

  • Szirupok

  • Lekvárok

  • Szörpök

 • Teák

 • Tisztítószerek

  • Mosogatás

  • Mosás

  • Takarítás

 • Ökopolc

  • Energiatakarékos termékek

  • Újrahasznosított termékek

  • Hulladékcsökkentés

  • Egyéb környezetbarát termékek

 

A termékekre vonatkozóan megjelenített áraink bruttó árak, az áfát nem tartalmazzák. Nem tartalmazzák továbbá a házhoz szállítás díját. A részletes szállítási díjszabás megtekinthető a Szállítási információk menüpont alatt. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

Elállási jog

A vásárlót a fogyasztó és vállalkozási közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg. Ezen joggal indoklás nélkül is élhetsz a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül. A csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez (kivéve zárt csomagolású egészségvédelmi, higiéniai termékek esetében). Kérünk, hogy elállási szándékodat mielőbb jelezd felénk postai vagy elektronikus úton az alábbi címek egyikén:

Szépréti János e. v. - 2484 Gárdony, Rigó u. 1.

info@okosarok.hu

Elállási jogod gyakorlásához mintát itt találsz. Ha elállsz a szerződéstől, a szállítási költséggel együtt visszatérítjük az általad vásárolt termék árát (kivéve ha nem az általunk felkínált legolcsóbb, így többletköltséggel járó szállítási formát választottál).  Erre a termék visszaérkezése után kerül sor. Téged a termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terhel, a visszaküldésnek azonban 14 napon belül köteles vagy eleget tenni. Te kizárólag akkor vagy felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékek esetében:

 • kérésére készített termékek

 • zárt csomagolású higiéniai, egészségvédelmi termékek esetén amennyiben már kibontásra került

 • amennyiben a megrendelt termék egészségvédelmi, higiéniai okokból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból fakadóan az újraértékesítést vagy bármilyen más célú felhasználást lehetetlenné tevő állapotban érkezik vissza

 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítésünk esetén a vállalkozásunkkal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetnek meg kellékszavatossági igényed alapján?

Választásod szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére  kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz.

Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban te viseled, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheted kellékszavatossági igényed?

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmed, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogod már nem érvényesítheted.

Kivel szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényed?

Vállalkozásunkkal szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényed.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaid érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már te vagy köteles bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhetsz a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén – választásod szerint - az 1. pontban meghatározott jogod vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz.

Milyen jogok illetnek meg termékszavatossági igényed alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheted termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényéted a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságod elveszted.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényed?

Termékszavatossági igényed kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítanod.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényed eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényed a gyártóval szemben érvényesítheted.

 

Panaszkezelés

Kérjük, hogy ha a megrendeléseddel kapcsolatban bármilyen problémát észlelsz, mielőbb tudasd velünk elérhetőségeink egyikén:

Levelezési cím:     Szépréti János 2484 Gárdony, Rigó u. 1.

Tel.:            06/30 2777 806

E-mail:        info@okosarok.hu

Amennyiben a felmerült problémát nem sikerül megoldani, úgy panaszoddal fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhatsz, mely feladatokat a területileg illetékes járási hivatalok látják el. Elérhetőségeket itt találsz: http://jarasinfo.gov.hu/.

Panaszod rendezéséhez békéltető testülethez is fordulhatsz, akiknek hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladatuk továbbá, hogy megkíséreljék a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoznak a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Elérhetőségük:

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

 

A technikai hibákért, elírásokért, hibás árakért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetek előfordulása esetén fenntartjuk a jogot arra, hogy rendelést töröljük. Ha bármilyen technikai hibát, elírást tapasztalsz kérjük jelezd felénk!